Venteliste

Venteliste

Overdragelse af en andelsbolig i foreningen kræver, at du enten allerede er andelshaver i foreningen eller er skrevet op på vores venteliste.

Når en bolig bliver ledig, skriver vi ud til alle i foreningen og på ventelisten.

Det koster 100 kr. årligt at være skrevet op jfr. vores vedtægter, som opkræves efter den årlige generalforsamling, der normalt afholdes senest i april måned.

Hvis du ønsker at stå på vores venteliste, kan du udfylde nedenstående formular, hvorefter vi kontakter dig med yderligere oplysninger.